ENSO TARİHÇESİ

Mühendislik Kulübünün ilk olarak 1914'te Robert Koleji'nin Mühendislik Topluluğu olarak
kurulduğu söylenebilir. Robert Kolej, 1912 yılında mühendislik eğitimi vermeye başladı ve
mühendislik fakültesi kuruluşundan iki yıl sonra; “Mühendislik Topluluğu” olarak
adlandırılan mühendislik öğrencileri için öğrenci kulübü kuruldu. Kulübün temel amacı,
sadece ders çalışmalarında ve derslerde başarılı olmaktan çok, bir şeyleri başarabilen
sosyal mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Mühendislik Günleri,
 Mühendislik Banketleri, Kemalizm ve Atatürk Sempozyumları gibi çok  sayıda farklı etkinlik düzenledi. Bunlar arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi dönemin
önemli yazarları yer aldı. Dahası, Mühendislik Topluluğu, başarılı sanayiciler ve bu
dönemin iş adamı için sohbet toplantıları düzenliyor ve törenleri veriyordu.

Robert Kolej'in kampüsü değişince üniversitenin şimdiki kampüslerine Boğaziçi Üniversitesi kuruldu, tüm
öğrencilerin kulüpleri kapatıldı. Daha sonra, makine mühendisleri ve endüstri mühendisleri öğrencileri gibi bölüm mühendisliği kulüpleri kuruldu. 1989 yılında geniş bir tarih araştırması yapılmış ve Hakan Zihnioğlu ve arkadaşları tarafından Mühendislik Kulübü  (ENSO) ile ilgili bilgiler bulunmuştur. Böylece, ENSO'yu yeniden açmaya karar verilmiş ve 1914'te kurulan bu kültür sürdürülmüş olmuş.

1989'dan bu yana ENSO, “Thing Big!” Sloganıyla “sosyal öğrencileri” yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin en eski öğrenci kulübü olan ENSO, diğer öğrenci kulüplerini organize ettiği uluslararası ve ulusal etkinliklerle yönetmeye ve yönlendirmeye çalışıyor.

YUKARI