Regional Meeting

RM (Regional Meeting), bu yıl LBG(Local Best Group) Istanbul Bogazici olarak ev sahipliğini yapacağımız aynı bölgede bulunan 9 lokal gruptan (Balkan Ülkeleri – Yunanistan - Türkiye) temsilcilerin katıldığı ve bu temsilcilerin eğitilmesini ve aynı bölgede bulunan insanların tanışıp kaynaşmasını amaç edinen bir etkinlik.

YUKARI